Politica de confidentialitate si prelucrarea datelor cu caracter personal.

SC GRUP ROYAL SRL, cu sediul in Roman, Str. Stefan cel Mare, km 333, Nr. reg. com. J27/909/2003, C.U.I. RO15545812, prin intermediul site-ului www.gruproyal.ro va informeaza cu privire la politica de colectarea a datelor cu caracter personal:

pe cale directa, datele cu carcter personal furnizate prin vointa libera folosind formularul de contact sau formularul de rezervare online (nume, adresa de email si/sau numar de telefon) sunt necesare pentru a raspunde sau a confirma solicitarea dumneavoastra;
in urma completarii formularului de rezervare, validarea optiunii dumneavoastra se va face prin procedeul de contactare (telefonica sau email), de catre personalul specializat al societatii noastre;
informatiile furnizate de catre dumneavoastra (nume, adresa de email si/sau numar de telefon) nu sunt stocate si/sau prelucrate de catre SC GRUP ROYAL SRL, in scop de marketing direct, statistic sau de alta natura si nu sunt furnizate unei terte parti in aceleasi scopuri, precum cele mentionate anterior;
pe cale indirecta: localizarea geografică, IP, informatii din cookies si alte informatii care tin in mod direct de folosirea Internetului, site-ul www.gruproyal.ro va informeaza ca aceste informatii nu sunt prelucrate de catre SC GRUP ROYAL SRL, in scop de marketing direct, statistic sau de alta natura si nu sunt furnizate unei terte parti in aceleasi scopuri;
acest site utilizeaza doar un singur „cookie” denumi „has_js”, acesta apartinand exclusiv platformei de dezvoltare web DRUPAL si care nu colecteaza niciun fel de informatie, sesiunea de lucru fiind una de tip „Expira la: La sfârsitul sesiunii”;
actualele precizari nu exclud prevederile legale in vigoare legate de formalitatile ce trebuiesc indeplinite, in situatia in care solicitarile dumneavoastra legate de cazare, rezervari sau alte servicii sunt adresate direct la sediul nostru din Roman, Str. Stefan cel Mare, km 333.